Kylätilaneuvottelut etenevät!

Hei Kylätilan Ystävä!

Neuvottelut kaupungin kanssa kylätilasta etenevät vaikkakin aika verkkaisesti. Teimme syyskuun lopulla alakoulusta ostotarjouksen ja saimme vasta hiljan kaupungilta vastatarjouksen. Tarjoamamme hinta oli kaupungille riittävä, mutta tarjouksen toinen elementti, kaupungin kanssa keskusteltu maksuaika ei nyt sopinutkaan toiselle osapuolelle sillä tavoin kuin ehdotimme.

Olemme kuitenkin nyt neuvotteluissa aikalailla loppusuoralla, selvitämme nyt eri rahoitusvaihtoehtoja ja vastaamme sen pohjalta kaupungille. Positiivista tilanteessa on, että esityksemme kaupungille yleishyödyllisestä toiminnastamme herätti ansaittua vastakaikua ja sen perusteella tarjoamamme hinta on selvästi alhaisempi kuin mihin rakennuksen puhdas markkina-arvo on määritelty. Tämä johtaa siihen, että rakennus itse toimii hankittavan rahoituksen vakuutena – mikä taas on välttämätön ehto näin yhdistystoiminnan näkökulmasta.

Kaupungin hitaus asiassamme on kuitenkin johtanut siihen, että heidän kanssaan yhteisesti sovittua tavoitetta saada alakoulun hallinta meille vuodenvaihteeseen mennessä jäänee toteutumatta. Lähiviikot näyttänevät asian, mutta uskomme, että saamme asian ratkaistua ihan lähiaikoina. Vaikka sormet syyhyävät meilläkin kovasti, koetamme mekin malttaa 3,5 vuoden jälkeen odottaa vielä muutaman ylimääräisen viikon!

Terveisin,
Kylätilan väki

Lisätietoja:
Seppo Siika-aho, pj
p. 050 325 3103
tapanilan@alakoulu.fi

Tapanilan suljettu alakoulu – yhteisölliseksi Kylätilaksi

Tapanilan ala-asteen suljettu alakoulu on vuonna 1923 rakennettu puurakennus. Se rakennettiin aikanaan alueen toiseksi koulurakennukseksi palvelemaan alueelle kasvaneen teollisuuden työntekijöiden lapsia. Rakennus on teknisesti ja rakenteiltaan varsin yksinkertainen ja pelkistetty. Koulurakennus on todettu keväällä 2014 huonokuntoiseksi ja korjauksia vaativaksi, ja se poistettiin koulukäytöstä kesällä 2014, kun korjauksia koulukäyttöön ei nähty tarkoituksenmukaisiksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut rakennuksen arvoluokkaan 1+, ja se kuuluu Helsingin arvokkaimpien koulurakennusten joukkoon (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 2004:2: Opintiellä. Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980). Kaupunginmuseo lausui alakoulusta seuraavasti keväällä 2014: ”Tapanilan ala-asteen koulu on arvokas rakennushistorian ja Helsingin koulujen historian näkökulmista tarkasteltuna. Se on myös tärkeä elementti Tapanilan huvilakaupungin aikaista kaupunkikuvaa ja rakennuskantaa, jonka yhteisölliseksi osaksi se on vakiintunut.”

Tapanilan Kylätila ry ja monet muut tapanilalaiset yhteisöt sekä yksityishenkilöt toivoisivat, että rakennus saataisiin alueen ihmisille ja yhteisöille käyttöön asukastilana. Koulu on ollut tyhjillään alkukesästä 2014 ja kaupungin Tilakeskus ei ole suostunut keskustelemaan tilan vuokraamisesta tai myynnistä alueen yhteisöille. Tilakeskus on ollut hakemassa kiinteistölle poikkeamislupaa asuinkäyttöön, jonka jälkeen se on ollut tarkoitus laittaa myyntiin asuinkäytön mahdollistavana kiinteistönä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi syksyllä 2016 Tilakeskuksen poikkeamislupahakemuksen koulurakennuksen muuttamisesta asuinkäyttöön. Kiinteistölautakunta lausui helmikuussa 2017 kaupunkisuunnitelulautakunnalle ala-asteen asemakaavan muutosehdotuksesta yksimielisesti, että se puoltaa Veljestenpiha 9:n muuttamista YL/s-tontiksi tontin 24 osalta sekä, että vanha koulurakennus suojellaan sr2-merkinnällä ja voidaan myydä tai vuokrata ensisijaisesti julkisen toiminnan rakennukseksi esim. asukastilaksi.

Kylätilahanke on lähtenyt liikkeelle aktiivisista kaupunkilaisista, jotka näkevät kiinteistön tarjoamat mahdollisuudet. Tapanilan Kylätila ry on saanut paljon yhteydenottoja alueella toimivilta yhteisöltä, harrastusten tarjoajilta, pienyrittäjiltä ja yksittäisiltä ammatinharjoittajilta ja osoittaneet kiinnostuksen toimia Kylätilassa. Tällainen eri toimijoiden yhteistyö tuo mukanaan toteutuessaan paljon positiivista synergiaa. Yhteisöllisyyden on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia ja mikä olisikaan parempi hanke yhdistämään kaupunkilaisia kuin iso, yhteinen, tavoitteellinen ja pitkäkestoinen hanke?

Ei nukkumalähiötä – vaan elävää kaupunkia myös tulevaisuudessa!