Muskarit – kevät 2020

Kylätilan muskarit jatkavat keväällä 2020, torstaisin! Opettajana toimii tammi-helmikuun Peppi Lari ja maaliskuusta eteenpäin Nelli Ikola-Heiska.

Sisarusmuskari 0-6-vuotiaille torstaisin klo 17:00-17:45
Muskari 2-3-vuotiaille torstaisin klo 17:45-18:30

Muskarin pääroolissa ovat lapset ja heidän kokemusmaailmansa. Musiikin maailmaan sukellamme yhdessä laulaen, leikkien, lorutellen, liikkuen ja soittaen. Muskari kehittää lapsen musiikillisten taitojen lisäksi myös mm. kielellisiä valmiuksia sekä sosiaalisia ja motorisia taitoja. Suomessa on upea lastenmusiikkikulttuuri, ja muskariryhmissään Peppi käyttää materiaalina sekä perinteisempiä että uudempia lastenlauluja. Musiikkipedagogina hän pitää tärkeänä rohkaista vanhempia laulamaan ja musisoimaan yhdessä lapsen kanssa.

Peppi on musiikkipedagogi (AMK), laulunopettaja, laulaja ja muskariopettaja. Hän on valmistunut musiikkipedagogiksi vuonna 2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, jossa opiskeli mm. klassista laulua ja laulupedagogiikkaa, varhaisiän musiikkikasvatusta, musiikkiteatteria ja kuoronjohtoa. Hän on perehtynyt opinnoissaan myös lasten laulunopetukseen, ja hyödyntää tätä osaamistaan myös muskariopettajan työssä.

Nelli on musiikkipedagogi (AMK), muusikko, laulaja Nelli Ikola-Heiska, joka valmistui keväällä 2019 Musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolta.

HINNAT:
135€ / 1 lapsi
195€ / 2 lasta (sisarukset)

Vanhempien tulee olla mukana sisarusmuskarissa ja 2-3-vuotiaiden ryhmässä. Sisarusmuskariin voi osallistua perheestä myös vain yksi lapsi ja sisarukset ovat tervetulleita muihinkin ikätasonsa ryhmiin.

Ryhmään mahtuu yhteensä kymmenen (10) lasta, ja muskari järjestetään, mikäli ilmoittautumisia on 8 tai enemmän. Kertoja on 17. Torstaisin muskarit kokoontuvat 16.1.-28.5.2020. Hiihtolomaviikolla, vapunaattona ja helatorstaina ei ole tunteja.

ILMOITTAUDU alla olevista linkeistä:

Sisarusmuskari 0-6-vuotiaille: https://forms.gle/YGwUVygNjAd3xvPaA

Muskari 2-3-vuotiaille: https://forms.gle/SwtyuipaUwbWhaFf7